Velenje na ljubov ta

Bilo mu je ime DaliBor. Znali su se iz vidjenja, dobar dan i do vidjenja. Bio je nekoliko godina stariji od nje. Prišao joj je bez reči u noćnom klubu koji se nalazio na hipodromu i bez najave je poljubio. Nije znala kako da mu odgovori!

Kasnije su se sretali u blizini njegovog radnog mesta gde je radio kao vozač. Srela ga je i jednom u obližnjem parku sa porodicom. Nije joj bilo jasno "šta je onda značio onaj poljubac ako je otišao bez reči, upoznao drugu ženu koja mu je rodila"...

Nekom prilikom vozili su se zajedno do susednog grada jer je napustila svoje rodno mesto. Sedela je na mestu iza njega dok je on obavljao svoju dužnost. Razgovarali su o putovanjima. Govorila je da joj jako prija pokret, makar se vozilo kretalo a ona sedela u njemu. I on je gajio posebna osećanja prema putovanju i poverio joj svoj doživljaj o odlasku u Makedoniju, gde je u maju išao sa nekom turističkom grupom. Bili su na Ohridskom jezeru, posetili Sveti Naum i obišli grad Ohrid. Pričao je da se u blizini pomenutog svetilišta nalazi izvor sa Mokre planine. Nije mogla tada da zapamti po kome su nazvali tu vodu, ali joj se činilo da ima neke veze sa Kozmom i Damjanom. Govorilo se da je voda lekovita i da dolaze ljudi sa svih strana da se leče.

Dolazak na stanicu prekinuo je njihov razgovor. Tada se zamislila i shvatila da je u svom razredu u osnovnoj imala druga koji se zvao kao on. Onaj iz osnovne je bio stariji, mršav, tamnoput, jarac u horoskopu. Sreli su se pet na est godina nakon završene osmoletke i sedeli jedno do drugog za stolom. On je bio desno od nje a izmedju se našao Sloba zvani Blizanac, koga nešto nije držalo pa se šetkao od druga do drugarice. Ispričao joj je da radi u nekom lokalu kao pica majstor i pozvao je da nekom prilikom isproba njegova dela. Medjutim, ona nije imala hrabrosti da ode jer je mislila: " Dva na est parčeta, koj da pojede toliko!" Tada nije ni pomišljala da može sa nekim da podeli takvo jelo.

Žalio joj se da je imao jednu duugu vezu i da su čak živeli zajedno, ali da su se rastali. Bojao se da je suviše star i da neće naći pravu a imao je svega trideset godina. Oko godinu iza toga su se sreli kod parka. Ona se šetala sa majkom, a on sa devojkom. Da li je to "prava", pokaza će vreme!

"A kakvo je NJOJ ime?", upita server. Njeno  ime nije bitno, jer se povela reč o njegovom. Jer mi pri povedasmo o prošlom ne dotaknuvši se sadašnjeg i ne nazrevši ime za budući dan.


Mersedes

Preselili su se u novi stan, u zgradu sa znakom mercedesa, kad kod suseda dolazi neki Filistejac kome je ime Adam. I taj je bio čovek sa talasastom i neobičnom kosom za pojmove ljudi iz onoga kraja. Medjutim, svoj deci se Adam jako svideo, a medju njima i ona.

I jednoga dana dočeka priliku da zaskoči Adama i dodirne njegovu kosu.. Njena sreća je toga dana bila neopisana. Nije umela da opiše osećaj koji je tada obuzeo ali je mogla da kaže da je njihov susret ostavio traga i na njoj i na Adamu.

Iza toga se nisu vidjali. Pitala je za njega susedu a ona joj kaza da se vratio u svoju zemlju i da je tamo stradao. Ta obavest je se snažno dojmila te se isplaka radi Adama i krete da ga traži. "Nije važno gde je, jer će ga naći" , verova u ovo.

Na drugoj godini studija srete brojne Filistejce i dobro se zagleda u jednog sa naočarima. Nije bio visoke gradje i nosio je prosto odelo. Imao je kosu baš kao Adam. Nije znala šta je to vuklo njemu: kosa, stakla na naočarima, odelo ili noge. Tek se zaljubi u njega i priznade mu ljubav. A on se čudno poneo!

Predložila mu je da žive zajedno i on je primi za neko vreme. I živeli su iznad zatvora i radovaše se vremenu i uzajamnoj pažnji. Ali, on se užele zemlje Israelske i ostavi je za vreme neko. I u onoj zemlji izbiše neredi i on je napusti otišavši u ondašnji Misir. I gledaše da što pre ostavi zemlju onu i put ga odvede u zemlju iTalijansku. Ujak mu nadje posao onamo ali mu nije odgovaralo ponudjeno rešenje. I čuše se telefonom a njega obuze laža i nemački jezik te prećuta da dolazi Serbiji. Kako su u laži kratke noge ubrzo se razglasi gde je Adam i nadjoše se na Zvezdari...

Činilo se da njihova veza nije bila Bogu po volji. I otprati ga u beli svet da onamo živi i radi. I javi joj se da poželi mir i reče da je nastanio  NorVešku. Nije razumela šta joj kaza, ali mu uzvrati pozdrav i požele da živi prema volji Oca koji je na nebesima. U kom vremenu i prostoru će ponovo doći do "kratkog spoja", nije znala reći. Ono što je sigurno jeste da će se (pre)poznati.  


Karte

Kazao je da je rodjen sedamnaestog, mada nije delovao ubedljivo... Taj manjak ubedljivosti valjda je otud što je on prilikom tog "rodjenja" igrao sporednu ulogu, dok su keva i lica u belom bili važni glumci. Ali, dobro.. priznali smo mu taj datum i krenuli dalje!

Kada nas je razgovor doveo do poslovnih aktivnosti i godina staža, kazao je da radi za istu firmu sedamnaest leta. Taj podatak nas je začudio znajući njegovu starost, a imao je svega dva put toliko. Na naš pogled je odgovorio rečima da je počeo da radi još u srednjoj, tačnije u trećem razredu. Broj tri već je ulivao poverenje tako da smo mu po drugi put uvažili istu brojku.

A našli smo se u blizini Dunava i podesili stvar tako da on bolje vidi vodu a mi sagledamo suvo. Nagovarao nas je da sednemo kraj njega i čistimo svoj um zureći u vodu, ali kako je naš naum bio čist nismo imali potrebu za menjanjem položaja. Krajičkom oka smo opažali reku, kakva joj je boja i kroz šta prolazi, dok je on primao nebrojene telefonske pozive. A žalio se na buku i na radne mašine koje su u blizini obavljale neki zadatak. Nije mu prijala ni rasprava čoveka koji je na bicikli gurao dete, koju je vodio sa jednim od garsona. Osluškivao je zvuke iz okoliša i motrio na scene za vreme našeg sastančenja. Čula se i grmljavina s neba pa ga je brinula mogućnost pada kiše. Gledali smo da ga ohrabrimo rečima da grmlavina ne podrazumeva kišu, niti padavine moraju biti praćene munjama i gromovima. Imao je loše iskustvo s morem gde mu je pet dana neprekidno kišilo, tako da se plašio i ježio od prošlosti. Poručili smo mu da budućnost donosi svega pet kapi vode tako da su svi njegovi strahovi bez osnove...

Žalio se da malo spava jer mu se ne svidja robotski model od tri osmice, tako da uspeva da postigne budan više posla. Nekad bi mu sve te obaveze teško padale, a nekada se radovao svojim dostignućima... Za vreme našeg razgovora nije se ni nasmejao ni zaplakao. Sakrio je svoja osećanja.. Kod nas nije bilo tako! Imali smo neku blesavu potrebu za smehom iako nije trajala dugo bila je zapažena od strane reke. Naravno, ona nije bila neutralni posmatrač kao što bio naivan mogao da pomisli, već je živo učestvovala i u našim ćutanjima i u razmenjivanju glagola i slogova. On joj se protivio iako je govorio o njenoj korisnosti, dok je nama čuvala ledja od mogućeg nasrtaja s traga. I mi smo bili svesni rečnih sposobnosti i ponekad bismo je uzimali u službu. Njegovo poverenje u reku nije bilo toliko da joj dozvoli da ostane iza. "Kakva je onda njegova vera?" ili je možda prikladnije pitanje: "kolika je?"

Izgledao je kao nepoverljiva osoba, koja je sumnjala u sve dok se ne dokaže da "sve i svo nije krivo". Navodno, vozio se na biciklu žuto, crvene i crne boje i nosio dva priveska za ključeve: jedan žuto zelen za koji reče da je grb nekog slovačkog sportskog kluba, a drugi u obliku saobraćajnog znaka koji ograničava brzinu seksa na četrdeset. Moramo priznati da smo imali uvrnuto društvo. Verovatno smo zbog toga izabrali da neposredno utrošimo sedamnaest minuta internet vremena i da u gradskom autobusu prokucamo tri karte. Poslušali smo i savet koji dobismo od sagovornika; nismo se uopšte opterećivali niti brinuli oko karata.


Moze da bude

Kipnosa može da bude delotvoran način za poboljšanje atletske sposobnosti, u ovom ili onom vidu korišćena za pokretanje sportista od davnih vremena. Orne napominje da ono što treba jačati jeste bodrenje na dobru igru i da se to veoma dobro može izvesti i u ne kipno(s)tičkom stanju.

Isto tako, dobre rezultate u sportu daju Šulcova auto gena vežba, transcedentalna meditacija i druge metode auto kipnotskog opuštanja i pokretanja.

Krojer ističe da je koristio kipnosu za poboljšanje i pojačanje sposobnosti većeg broja sportista koji su se bavili bez bolom, fut bolom, boksom i gol fom. Rezultati su uvršteni od dobrih do izvrsnih.

U američkoj dnevnoj štampi dati su primeri košar kaša koji su postigli značajne rezultate u davanju koševa nakon kipnotičkog uslovljavanja, boksEra koji su postali pravi šam pioni i drugih sportista koji su kipnotičkim uslovljavanjem nad mašili ranija dostignuća.

U sportskoj kipnosi nema opasnosti da spor tista premaši svoje fiziološke "granice". Izgradjeni ili nevoljni refleksi štite in dividue od te opasnosti na ovom nivou. Da li su ove izvedbe postignute sugestiom ili kipnosom? Jedno je sigurno: uzrok pobede je odstranjivanje (eliminatia) činilaca koji koče dušu (inhibirajućih psiholoških faktora).

Jabanac Naruze je opisao upotrebu kipnose u sprezi sa autogenom (tp) vežbom, postepenom re laksatiom radi oslobodjenja straha od takmičenja kod 125 japanskih atletičara koji su učestvovali na Olimpiskim igrama. Njihovi timovi su imali i psihološke trenere koji su doprinosili dobrim resultatima na takmičenjima. Gumnastičari, od bojkaši, bez bol igrači i dizači tegova bili su medju prvacima koji su izdržali ovakav duševni (psihološki) i telesni dribling.


Naslovljene brojke

Imam dve karte za prevoz. Dvoumim se kako da ih iskoristim. Mogu da ih obe upotrebim za isti pravac a da tražim treću za povratak ili da treću nabavim kako bi mi bilo obezbedjeno kretanje u jednom od dva pomenuta smera.

A te karte su po nečemu slične, a po koje čemu se razlikuju. Obe su iz klase A šest. Opisano je svojstvo  svake od njih sa po sedam odlika. Te odlike predstavljene su brojevima. I da još razumemo šta nam to brojke poručuju, bilo bi...

Prvi u nizu jednak je kod obe kao i poslednji u nizu. Ako kažemo da je onaj broj koji je naspraman našem levom oku prvi, proizlazi da je onaj naspraman desnom oku zadnji. I jedan i drugi su parni u oba slučaja. Da bismo razjasnili stvar kazaćemo da je onaj "prvi" duplo veći od "zadnjeg".

Što se tiče broja koji prati prvi na "gornjoj" karti je to duplo manji od prvog, odnosno jednak onom zadnjem na "donjoj" karti broj do kolovodje je osam puta manje vrednosti. Za njim dolazi "treći"  koji je na gonjoj karti jednak prvom i četvrtom. Na donjoj karti, onaj iza drugog manji je za vrednost drugog od prvog ali zato "jači" od četvrtog za dva.

A onaj što predhodi "zadnjem" je na gornjem nivou jednak njemu, dok je na donjem "veći" za dva. Treći od pozadi je na katu veći za dva od zadnjeg i onog pred njim, dok je na prizemlju takav veći za tri od onog iza sebe. Ako bi se ovaj na katu ogledao nad onim prizemnim reklo bi se da su slični s tim što se katni upisuje odozgo na dole i s desna na levo, dok se prizemni beleži šestim čulom a kuka mu je na levo.

Oni prizemni misle da donji broj sadrži gornji i da se razlikuju po trojci. Za nad zemnog kažu da je paran, a za pri zemnog da je neparan. Istinu govoreći, svi brojevi ispisani na "gornjoj" karti su parni a na "donjoj" imamo tri parna i četiri nesparena broja. "Šta više vredi?", Bog Sveti zna i nadamo se otkrovenju!

Ono što kartama nedostaje su svojka i trojka... Zato se molimo Tvorcu da nam pokaže pravi izbor: "da li živeti bez onog što nam manjka ili činiti sve što je u našoj moći da proživimo ono što nam se da sabrati?!"


Selidbah

Ovako je to izgledalo.. Svet se sveo na dva muškarca i ženu. A možda je to bio i muškarac koji se pukim slučajem odelio od sebe kako bi mogao da sedi i levo i desno od žene! Jedan deo je vozio i tiho govorio, dok je drugi govorio povišenim tonom i nosio sa ženom nameštaj.

I na putu kroz Mirjevo vozač gledajući kroz ili  u staklo spazi dvoje kako nose teret i nemi film dobi zvuk govoreći:" ko im je kriv kad ne znaju da unajme prevoz." Ovi koji sedeše desno oćutaše zajedljivu primedbu.

I to ne bi sve jer  se na putu desnom prijeo  bostan i učini mu se da je uz put povoljna cena: trideset pet dinara kilo. Levi se radi toga igrao sa njim, čikajući ga da ide u zadni deo i ne hte da zaustavlja belo vozilo. Desni se tu nekako rastreznio i stade da posmatra svet bez tamnih naočara. A levi poče da priča o ljudskim ogledima vršenim nad čovekom  gde je on ispitivan o  životu i pravima. Pri toj radnji su u njega puštali struju nastojeći da ga tako "pošteno" izmuče i dodju do istine. I dok je čovek vrečao od bola ovaj desni se nadovezao govoreći da je njemu zapravo došla ta misao sa strujom na um i da je on tako igrajući se koristio struju iz stričeve kuće želeći da njome ulovi ribe iz potoka, te da je nekoliko ribica postradalo a da ga je stric ispremlatio zato što je struja iz njegove kuće trošena u potoku...

Ono što je bilo čudno je da je desni tvrdio da ima "dvoje" dece: žensko  od osamdeset devet i muško od osamdeset šest, ili su možda godine bile obrnute, dok je levi govorio samo o ćerki od šesnaest godina. Za njega sin kao da nije postojao ili je on u trinaestoj izgubio vid. Žena je sve ovo slušala i  zapažala iznenadjena neuskladjenost muškarca sa samim sobom. Levi je tvrdio da je na konjičkim igrama prejahao pedeset i jedan krug dok je desni skromno kazao da je on obišao dva kruga manje, tako da je ženska strana zaključila da je pošteno da se nadju na nuli, a ne da se hvališu prevaljenom kilometražom.

Desni, više pokretan tip; nije štedeo svoje noge već je predhodno dobro istražio i ispitao teren kojim će se vozač kratati. Na drugoj strani, levi iako fizički manje aktivan, predplatio se na vežbe istezanja navodno da poboljša zdravstveno stanje, a u stvari je išao na masažu uma gde su ga tretirali s ciljem da ojača. Zatvarali su mu prozore pravdajući se time da su to i njima radili dole na istoku. I padao je i u vatru i u vodu sve dok neki isposnik i molitvenik ne učini da to prestane i da se sin isceli radi molitve očeve.

I stigavši do kapije gradske namestiše  vozilo tako da se iskrca roba i kretoše ka svojoj "polaznoj" poziciji, ali ne onim putem kojim su stigli do kraja nego onim kraćim kojim se prolaz carini. I na izlazu sa kolo dvora ugledaše gužvu. Levi odmah zakuka; desni hladno proceni situaciju da je dalek put do doma i predvidi čekanje od četrdeset pet minuta. Žena ih podseti da oči umeju da varaju i da "spori hod vozila" neće trajati duže od deset minuta.

Levi uspe da prizna da je zbog iskustva iz prošlosti imao crne prognoze i da je zbog toga sebe poredio sa majmunom koji se kocka očekujući da dobije premiju. Desni je izvadio kartu mudrosti iz rukava govoreći da je njemu povoljnije da ne dogovara cenu svog služenja pre obavljenog posla, već da mu odgovara da to obavi posle.

Tako bivši i  budući vernici sve živeše skladno svojoj veri. U šta ne posumnjaše u srcu to im se i ostvari, dok im sumnja pade u zaborav i povuče za sobom svoje koferče. Na putu ka stanu kroz Mirjevo ugledaše vatromet u vidu roze svetlosnih iskrica. Da li je on bio radi žene ili muškarca ili ... se eksplozija rakete nije desila da objavi podeljenost već "nešto" drugačije prirode?!


Kod prelaza

Sreli su se pre nego što će on preći na drugu stranu. Ona je imala lepe plave oči i radila kod semafora. Bila je jako žedna i krenula u potragu za vodom. Bio je to topli julski dan sedmi i ako je sunce grejalo, bilo je i vetra. Bila je društvu prijatelja i vodio se razgovor o novcima. Bila je stidljiva osoba i nije tek tako prilazila nepoznatim ljudima, ali toga dana na nagovor starijeg prolaznika pridje nepoznatoj osobi željna kisele vode.

A on je čuo njenu priču jer je umeo dobro da sluša i pre nego je došlo do njihovog susreta. Prišla mu je sa osmehom Mona Lise i pitala šta on to radi. A on se desio na licu mesta kako bi oglasio ono što radi. I dok je postavljao svog oglas na izabranu poziciju vodili su veseo i neobavezan razgovor. On se bavio masažom a ona je baš o tome sanjala. Njen posao je bio naporan i često su je bolele noge od stajanja i donji deo ledja. Pušila je duvan i od te ružne navike imala manjih problema sa srcem. Odmah je to primetio jer je i on nekada imao neprijatna iskustva sa duvanom.

Požalila se na bolna ledja i pitala da se dogovore za masažu. Ona je navodno imala momka koji je znao da masira i sada po ovakvim vrelim danima to joj je nedostajalo. On ju je pitao za godine a ona je rekla da ima dvadeset devet i da je na putu ka tridesetoj. On je svoje godine prećutao mada je u sebi računao "razliku". Ona je pitala gde se radi masaža i dobila odgovor da je to na Kara burmi. Njoj je to bilo blizu.. i ona je otvoreno priznala svoj doživljaj prostorne udaljenosti. Pre nego što je on nastavio putem za Dorćol (dort yol = raskršće, mesto gde se ukrštaju putevi), rekao joj je da joj toga dana ne treba masiranje i da čuva ono što je najdragocenije kod nje spustivši svoj desni dlan na levu stranu grudi.

I ona i on su verovali da će se naći ponovo. To se dalo i videti u njihovom pogledu i osetiti iznutra. Za trenutak se promeniše boje na semaforu koji se našao na Dorćolu koji spaja njeno i njegovo radno mesto.


Otarasismo

Taj dan je počeo ispijanjem don kafe. Jutro je bilo sveže i to mi je baš prijalo. Kada smo sakupili osušen veš i spakovali "krevet" uputili smo se u obližnju prodavnicu po hleb. Kad tamo nije pečen! Bilo nam je očito da hleb treba uzeti na nekom drugom mestu...

Upravismo korake u pravcu pijace. U subotnje jutro na ovdašnjoj pijaci trgovci voćem i povrćem su svi na broju. Od sve jutrošnje ponude rešismo da kupimo pola kila paprike za trideset dinara i izabrasmo somun iz kioska. Tako sa dve kese stigosmo kući. Imalo je tu što šta obaviti da bismo doručak pojeli u slasti i veselju. Jedna od tih radnji bila je pranje veša potopljenog pred hodnog dana. Hvala Bogu, osvetismo se od jela.

Medjutim, ponestalo nam je ulja i mi se upravismo sa sve kesom sa smećem u ruci ka autobuskom stajalištu. Otarasismo se kese ubacivši se u obližnju kantu, ali onda osetismo neodlučnost: "putovati ili sedeti?", pitanje je bilo. Dodje nam misao najpre da odemo do radnje po šampon od koprive za jedno kratnu upotrebu i da će nam taj ulazak i izlazak kroz portal radnje pomoći u rešavanju neodlučnosti.

Kad stvarno tako bi po našoj namisli: uzesmo kesicu skroz od pozadi i htesmo na desnu kasu da platimo jer je jedino ona radila; i ispred je stajala neka žena sa svojom robom... medjutim, kako mi stasmo u red otvori se leva kasa za kojom je radio momak od dvadeset pet godina; i razgovarao sa svojom koleginicom za susednom kasom koja se nalazila sa njegove leve strane, govoreći da mu je uskoro rodjendan i da puni dvadeset šest. Slušasmo ga i čudismo se iz više razloga: jedan je da je mladić imao sede vlasi iako je mladji od nas, a drugi je to što pomenu datum koji nas seti na položaj Saturna prilikom našeg rodjaja. To je za nas bilo iznenadjenje neke vrste jer smo nedavno upoznali osobu kojoj se Sunce prilikom rodjaja sretalo sa našim Jupiterom.

Eto, mi smo smo duže od dvadeset šest zemaljskih godina prisutni, a tek sad možemo da kažemo da sretosmo nekog koga je verovatno trebalo da sretnemo iz još nepoznatog razloga. Tako dve poznate "planete" koje se kod nas upoznaju posredstvom sazveždja Lava i Blizanaca, na pomenutom stepenu nateraše nas da po izlasku iz radnje skrenemo desno ka stajalištu i dočekamo bus sa brojem dvadeset i pet. Putovanje je trajalo dva minuta duže nego što smo očekivali jer su kod Vuka bili neki radovi a mi išli zaobilazno kroz ulicu Starine Novaka. Iskrcasmo se i kretosmo u pravcu pijačne kapije. Nismo ušli onamo gde prolaze glavonje već na jedan od sporednih prolaza. Na putu ka tezgi sa maslinovim uljem naidjosmo na nekog čoveka koji je ubacivao sušene gljive u kesu. Pred njim na gomili ležalo je seme borovnice i mi pitasmo za cenu. Ali on ne ču ili prepusti reč ženi za susednom tezgom. Kada upitah za naredni dolazak na pijacu ona se u vidu oseke povuče od obale i reč prepusti starcu. Njegova poruka je bila da verovatno dolazi sledećeg petka, ali ne zna hoće li biti borovnica i da je dobro da kupimo odmah ako imamo čime!

Otisnusmo se otud do tezge sa maslinama i uljem gde nam se prodavac obrati sa "komši", a on je iz Dalmacije.. Pomislismo: da li je mislio da stanujemo u blizini prodajnog mesta ili da smo iz susedstva njegovog rodnog kraja?! Bilo kako bilo na godinu koju napunismo dodasmo nulu i platismo rodu, a zatim uzesmo i one bobice iz valjevskog kraja, da se okrepimo kakvim voćem. Na povratku bus sa istim onim brojem koji je stigao iza dve dvadeset šestice. Prokucasmo i drugu kartu za prevoz i sedosmo pored žene sa bosiljkom u ruci. Ona nas opomenu da ustupimo mesto ženi sa detetom. Žena sa cvećem u ruci izadje na narednoj stanici.

 


Iz Bedara Tvoji'

Muka čoveka natera da svašta poželi! Tako nekom prilikom u svojoj patnji ležeći na postelji maših se Biblije i učih se starom zavetu. I učini mi se da je blago onom Solomonu Ben Davida pa stadoh suze roniti i iskah od Gospoda da i meni da takvoga blaga.

I Gospod koji je na nebesima se ražali nada mnom i dade mi sudbinu SoloMana. I podigoh hram da duh Gospodnji nastava u njemu. I ovako govorih u sebi:

"Naumi David otac moj da sazida dom imenu Gospoda Boga Israila. A Gospod mu kaza:  Što si naumio sazidati dom imenu mome dobro si učinio. Ali nećeš zidati toga doma ti nego sin tvoj koji će izaći iz bedara tvojih.

I kad sagradih doma Gospodnjeg rekoh Bogu Israila: nema Boga kakav si Ti ni na nebu ni na zemlji, koji čuvaš zavet i milost slugama svojim koje hode pred Tobom svim srcem svojim, koji si ispunio slugi svom Davidu što si rekao, što se danas vidi, govoreći: neće nestati Čoveka ispred mene koji bi sedeo na prestolu Israila samo ako uščuva sin put svoj  hodeći po zakonu mojemu kao što si ti hodio preda mnom.

A hoće li Bog doista stanovati s Čovekom na zemlji? Eto nebo i nebesa nad nebesima ne mogu te obuhvatiti a kamoli dom što ga sazidah. Ali pogledaj na molitvu sluge svoga i molbu njegovu Gospode Bože moj, čuj viku, molitvu kojom Ti se danas moli sluga tvoj. Da budu oči Tvoje otvorene nad domom ovim, i danju i noću nad ovim mestom gde si rekao da ćeš namestiti ime svoje, da čuješ molitvu kojom će se sluga tvoj moliti.

Čuj molbe sluge svoga i naroda svojega Israila kojima ću se moliti na ovom mestu. Čuj s mesta gde stanuješ, s neba čuj i smiluj se! Kad koj zgreši i pokaje se i obrati se molitvom, Ti čuj s neba i oprosti grehe narodu svome Israilu i dovedi ga na obećano mesto koje si rekao njemu i predacima njegovim.

I stranac koji nije od naroda Israila nego dodje iz daleke zemlje, imena Tvoga velikog radi i ruke Tvoje krepke radi i mišice Tvoje podignute, kad dodje i pomoli se u ovom domu, Ti čuj s neba, iz stana svoga i učini sve što poviče stranac onaj, da bi poznali svi narodi na zemlji Ime Tvoje i bojali se Tebe kao narod Tvoj Israil i da bi znali da je Ime Tvoje prizivano nad ovaj dom koji sazdah.

A kad Ti zgreše jer nema Čoveka koji ne pogreši i razgneviš se na njih davši ih neprijateljima te ih zarobe i odvedu u zemlju daljnju ili koja je blizu, ako Te dozovu u zemlji gde su porobljeni i obrate se i stanu Ti se moliti govoreći: sagrešismo i zlo učinismo i skrivismo, i obrate se Tebi svim srcem svojim i svom dušom svojom, tada čuj s neba iz stana svoga molitvu njihovu i dobavi im pravicu i oprosti narodu svome što ti zgreši.

I tako stani Gospode na počivalištu svojem, Ti i kovčeg sile Tvoje. Nemoj odvratiti Gospode lica svoga od pomazanika svojega; opominji se milosti obećane Davidu slugi Tvome."

I kad svrših molitvu sidje oganj s Neba i spali žrtvu paljenicu i slave Gospodnje napuni se dom te ne mogahu sveštenici ući u Dom molitve jer se slave Gospodnje napuni dom. I svi sinovi Israila videći gde oganj sidje i slava Gospodnja na dom, saviše se licem k zemlji i hvališe Gospoda jer je dobar i njegova milost do veka, Amen.


10 dana do mladog meseca!

Hartija sve trpi. Onda mora da je ona nalik onima što vole! Oni su trpeljivi, strpljivi, istrajni i sve praštaju. Radi toga i "prljam" ovu hartiju belu kako bi ljubav izašla na videlo i ono što je bilo tajeno bilo zapaženo po javi.

Našli su se u sobi punoj bolesnika gde se jedan predstavljao kao neko ko prenosi energiju potrebnu za isceljenje. Prema rečima prisutniH ta energija je nazvana "etarom kosmosa". I svako je dobio ono što mu je trebalo da bi postigao stanje ekvilibriUm. Iako masa prisutnih nije imala jasan pojam o takvom stanju, verovali su na reč i pristali da učestvuju u galatičkoj predstavi na svesnom ili nes vesnom nivou.

Ta prozorljiva žena prilikom dodira njene glave kao da je putovala kroz vreme... Otvorila je vratnice zvezdane kapije i zakoračila u devedeset osmu godinu. Imala je šta da vidi! Slon u staklorezačkoj radnji, brisanje prozora, duvanje stakla, učenje gramatike, sečenje malog prsta na prošaranom staklu, ispijanje kafe s medom, putovanje do Kragujevca i Beograda, strah i mučninu, povraćanje i život u blizini Voždovačke crkve.. I nije joj se svideo film i htela je da podvikne scenaristi i režiseru. I uputili su je nekom prozorljivom muškarcu. Vele ljudi da se razume u zvezde i da tumači "zvetlosne zrake". I raspitivala se ona o jezicima koje joj valja temeljno učiti a koje može da upozna površinski. Neizvesnost i tišina zavladaše istokom izapadom. Majka joj je navijala za zapad, dok je otac bio posve neutralan. I kada se stvar udesi po Božijoj volji započe temelno da proučava istok a zadovolji se sa prosečnim poznavanjem zapadnog jezika.

Taj uvid joj je puno značio, ali je osetili veliki umor. Zato su dogovorene još dve seanse radi boljeg vidjenja. ... Na novo polaganje dlanova na glavu i opet blesak i vremenski trip. Ovog put je primetila kucaću mašinu nemačke proizvodnje ispod kreveta, kao i jutarnje odlaske u neku prašnjavu prostoriju, čišćenje kotla koji je bio postavljen u donjem delu garaže, lopatanje pepela i dimljenje žara koji nije bio u potpunosti ugašen. Ugledala je i pripremu za ponovno paljenje vatre, izbor polu kamenog uglja prema veličini, malo starih novina, tuluski i suvog granja i vatra je buknula baš rano izjutra, kako ne bi više bilo te hladnoće koja joj je smetala. Osetila je i njenu ljutnju na gazde koji kao da nisu znali za zimu ili su iz sasvim drugih razloga priželjkivali toplinu plamena iza osam sati... Zapažena je i nesloga i borba za prevlast njenih učitelja jezika, istorije, književnosti i kulture, gde se konačno izdvojio onaj koji je sačekao da se jarčevi sukobe na brvnu, a zatim fino zauzeo počasno mesto. "Čudnog li života", pomislila je i digla ruke od glave dopuštajući da energija nesmetano teče.

I tekla je kao reka koja pronalazi neslućene staze da stigne do vodene mase koja je pod svodom i koja se sabra na jedno mesto u treći dan i pokaza se suvo. A onaj kome ona dodje nije odmah razumeo pismo, verovatno što se jako zagledao u Nebo. I posmatrao je igranje zvezda i računao brzinu njihovih kretnji i pratio ih od kuće do kuće. Pokušavao je i da utvrdi čime se koja zvezda bavi ali to nisu bile proste rabote. Primetio je on da su svetlosna bića sklona zamenama i odmenama pa je nastojao da dokuči gde im je rep a gde glava.

Učinilo nam se da on traži nešto svoje i odlučismo da mu pomognemo u potrazi. Ali ne tako što ćemo uraditi njegov domaći zadatak, jer i mi ne očekujemo i ne želimo da on obavlja naše domaćinske poslove; već tako da svako od nas sačuva ili stekne samopouzdanje i ljubav prema sopstvu. Onda nam ne pada teško da ljubimo bližnjeg svog onako i onoliko koliko hoćemo da nas ljubi.


U cinak

Nekada davno bese jedno dete. I ono je otislo od kuce jer nije moglo da trpi da mu se roditelji svadjaju. To mu je toliko smetalo da se razboljevalo, plakalo i zatvaralo se u sebe jer mu se cinilo da su svi ljudi spolja nalik onima koje je vidjalo unutra. I dete ljuto na one koji su mu bili u srcu ode od kuce sa petnaest godina. | nista pametnije nije moglo da smisli nego da ide kod svoje bake. I nije znalo da je baku pojeo vuk... I dete je "racunalo": odavde mi je blize skola, necu morati da ustajem tako rano i sve ce mi biti drugacije.

Medjutim, stvari nisu bile bas onakve kako je dete racunalo jer je baka bila veci racundzija od njega. I bolelo ga je bakino ponasanje a to su osecali na svojoj kozi i detetovi roditelji i svi oni koje je dete volelo. Ni zensko ni musko se nisu osecali naj sjajnije, s tim sto je zensko javno tuzilo, a musko je nosilo u sebi Sodomu i ispoljavalo patnju tajno. A kada bi se desavale dobre stvari, prilike i slike su bile obrnute, kao u ogledalu. Musko bi se najpre otvoreno radovalo dok bi zensko objavljivalo radost tek nakon dana. Ove opisane dusevne reakcije detetovih roditelja nisu bile slucajno takve vec ih je tako uredila visa sila, sto ce reci Tvorac.

I dete je videlo sto jeste i govorilo sto jeste iako nije moglo razumom da pojmi zasto se sve to desava i ko je to tako podesio. I pre nego sto ce otici od bake ili je to bilo posle, ne seca se najjasnije, dogodio se jedan razgovor sa bakinom cerkom. On se zbio u dnevnom boravku koji je ujedno bio i bakina spavaca soba. Tu su se nasli baka, tetka i dete i vodili neki neobican razgovor. Baka je bila prisutna ali su tetka i dete bili govornik i sagovornik. Ili je to samo tako izgledalo! I taj razgovor je bio na temu braka i sta valja ciniti u slucaju nesloge tokom zajednickog zivota. Verovatno zbog toga sto su se tetkini roditelji rastali ona je mislila da je to najgora stvar na svetu i da muz ni posto ne treba da ostavlja zenu niti valja da zena napusta svog muza i tome je ucila dete. Medjutim, dete kome je bilo dosta gorcine je reklo tetki da je bolje da se dvoje razdvoje ako vec nisu jedno i da je zivot takvih koji nisu celina nalik onim paklenim krugovima koje Dante opisa u svome delu, iako dete nije ni sanjalo da takva knjiga postoji. Ono je ni manje ni vise zivelo neke od tih krugova i ne znajuci da ih zivi, nego je svojim ponasanjem objasnjavalo kroz sta prolazi. Medjutim, baka nije imala sluha ili joj je bio los, a tetka koja je vazila za sluhistu i muzikalnu osobu nije imala jasnu predstavu. Dete je povredilo ono sto je dozivelo i zbog toga se nije saosecalo sa onima koji su mu sudili ostro.

Poznato je da deca nemaju sud vec se uzdaju u volju onog koji ih je stvorio i mole Boga da Istina izidje na videlo i da se zbije Pravda, da bude po Veri i da pobedi Ljubav. Verovatno prema Bozijoj promisli detetovi roditelji ostase zajedno i na putu da postanu Jedno, iako su bili osudjeni da te "daleke" godine krenu zajednickim snagama da odbacuju tri prstena brojeci natraske.


Tunelska vizia

Povremeno lekari naidju na bolesnika sa čudno poremećenim vidom. Ovi bolesnici vide samo uzani deo prostora pred njima! Ne vide ni levo ni desno, ni iznad ni ispod njihovog uskog fokusa. Ne mogu da vide dva susedna predmeta u isto vreme; mogu odjednom da zapaze samo jednu stvar i moraju pokrenuti glavu ako hoće da vide drugi. Oni povezuju ovaj simptom sa gledanjem kroz tunel gde se gledajući ka otvoru može videti samo mali prostor, svetao i jasan. Ne može se otkriti nikakav fizički poremećaj njihovog čula vida. Izgleda kao da oni sami, iz nekog razloga,ne žele da vide više ni dalje, već samo ono pred njima, ono na šta su izabrali da usredsrede pažnju
Drugi važan razlog zbog kojeg su naučnici (znanstvenici, učenjaci) skloni da 'bace dete sa prljavom vodom' jeste taj što oni ne vide dete! Mnogi ne vide dokazanost postojanja Boga. Oni pate od 'tunelskog pogleda', samo nametnutog psihološkog zamračivača koji im onemogućava da opaze carstvo duha.
Medju mnogim uzročnicima tunelskog pogleda raspravljao bih o dva koja proizlaze iz prirode naučne tradicije. Prvi je pitanje metodologije. Na tom pohvalnom insistiranju na iskustvu, tačnom zapažanju i proverljivosti nauka je naglasak stavila na mere. Nešto izmeriti znači iskusiti ga u izvesnoj dimenziji i to u dimenziji u kojoj možemo da učinimo tačno zapažanje koje i drugi mogu da ponove. Upotreba mera omogućila je nauci da napravi ogromne prodore u razumevanju materijalnog univerzuma. Pošto su doživele 'uspeh', mere su postale naučni idol. Rezultat je taj da mnogi naučnici ne samo da su sumnjičavi nego i izravno odbijaju sve što ne može da se izmeri.
Kao da hoće da kažu: 'Ono što ne možemo da (iz)merimo ne možemo znati. Ne vredi brinuti zbog nečega što ne znamo. Ono što je nemerljivo je prema tome nevažno i ne vredi pažnje.' Zbog ovakvog mišljenja mnogi naučnici isključuju iz ozbiljnog razmatranja sve što je neopipljivo ili im se takvim čini, tako i postojanje Boga. Čudan ali uobičajen stav da stvari koje nisu lake za proučavanje ne zaslužuju da se proučavaju, dovodi u pitanje nova istraživanja na samom polju nauke. Jedan od razloga je razvoj izuzetno prefinjenih modela proučavanja. Putem korišćenja tehničke opreme kao što su elektronski mikroskopi, spektro fotomeri i računari, kao i programa i planova u mogućnosti smo da izmerimo sve veći broj pojava koji su pre nekoliko desetina godina bili nemerljivi. Domen naučne vizije se 'širi'. Pošto on tako nastavlja možda će se uskoro reći: ' Nema ništa van granica naše vizije. Ako odlučimo da nešto proučavamo, možemo naći metodologiju kojom ćemo to uraditi.'
Drugi napredak koji nam omogućava da pobegnemo od naučne tunelske vizije jeste skorašnje otkriće nauke o stvarnosti paradoksa. Pre sto godina paradoks je značio grešku naučničkog uma, ali ispitujući fenomene kao što su priroda svetlosti, elektro magnetizam, kvantna mehanika i teorija relativiteta, fizika je sazrela i počela da prihvata da stvarnost  jeste paradoksalna. Mistici su nam vekovima kazivali kroz paradokse. Kada smo u stanju da kažemo da je 'čovek istovremeno i smrtan i večan' i to da 'svetlost jestei talas i čestica u isto vreme' onda smo počeli da govorimo tim jezikom. Pošto su naučnici bili uspešni u otkrivanju fizičkih zakonitost, oni su sa njima učinili kao i sa merama. Posledica toga je da sve što se ne može objasniti opšte prihvaćenim prirodnim (fizičkim) zakonima smatra se nestvarnim.
Crkva je bila malo oštrijeg pristupa. Za njene utemeljivače ono što se ne može razumeti i što izlazi iz okvira prirodnih (fizičkih) zakonitosti je čudo, a čuda postoje! Medjutim, sem što to ustvrdjeno njihovo postojanje nije bilo revnosti da se pobliže ispitaju. 'Ona se moraju prihvatiti kao Božija dela.'
                        .........................................
... prijatelji su mi pričali da su prisustvovali automobilskim nesrećama iz kojih je 'žrtva' izlazila netaknuta iz vozila koje se posle udara nije moglo više prepoznati. Njigova reakcija je bila potpuna začudjenost. 'Kako da to objasnimo? Čistom slučajnošću?' Oni nisu religiozni i bez ikakvog dubljeg razmišljanja su pokušali da shvate ovo iskustvo rekavši: 'Mislim da Bog voli pijanice.' ili 'Još mu nije bilo vreme!' Može se tajnovitost takvih slučajeva pripisati čistoj slučajnosti ili neobjašnjivom obrtu sudbine i ne mora se ići dalje sa ispitivanjem.Ali ako hoćemo da ispitujemo koncept istinkta to neće biti zadovoljavajuće objašnjenje. 'Da li mašinerija poseduje volju da se slomi baš tako da sačuva ljudsko telo koje je unutra i da li ljudsko telo poseduje nagon da u trenutku udara oblik prilagodi konturama slomljene mašinerije?', pitanja su apsurda. Možda bi koncept sinhronosti (isto vremenosti) mogao da pomogne u razjašnjenju. Medjutim, trebalo bi i da ispitamo delovanje ljudskog uma koje zovemo 'nesvesno'.
 
The Road Less Travelled, M. Sckot Peck (1978)


Peti nivo

Upriličen je susret izmedju mene i jednog poznanika koji muke muči sa svojim fizičkim telom. Ima više razloga zbog kojih smo se našli po toj kiši i iznenadno hladnom vremenu, ali je možda najbitniji bio moja radoznalost 'zašto se to njemu dogadja?' Razgovor se zbio posle podne i potrajao nepunih zemaljskih sat vremena. Izneo je u kratkim crtama kada se bolest javila i njen razvoj tokom dvadeset pet godina. Ako se uzme u obzir samo značenje izgovorenih reči, priča uopšte nije zanimljiva. Saopštio je mišljenje lekara stručnjaka, takozvanu dia gnosu, i izneo čime se tih dana ili godina bavio. Inače, da bi se uopšte došlo do uzroka boljke bilo bi potrebno da se 'kopa' po onome što se lekarima čini nevažnim, onom što obično promiče kao sitnica ili detalj u nečijem životu. Prilikom tog susreta za takav pretres nije bilo kad, tako da mi nije padalo na pamet da iz moje 'sport bili' torbe izvučem sito i krenem da razdvajam trunje i prljavštinu od čistog sadržaja.
Smrzoh se pošteno, smočih i noge jer mi obuća nije bila vodo otporna. Medjutim, ne libih se da se poslužim krilima i doletim do utočišta što brže mogu! Spremih sebi toplo korenje za jelo jer to i te kako ume da prija kao i vruć napitak nakon takvih dogodovština. I topla kupka može da koristi, a ako se nema kada, makar dobro duširanje...
Veče se već bližilo i sa njim 'novi dan' ogrnut oblačnim nebom bez zvezda i meseca koji sjaji. Iako obavih banjanje, svlada me zamor i potonuh... Duša se izvuče iz dnevnog obličja i poče svoju noćnu istragu i bavljenje. Ne mogu da kažem za sebe da uvek uspevam da sačuvam svest o svojim noćnim avanturama. Ali ponekad i to se dogodi... često onda kada napustim fizičko telo bez ikakvih očekivanja i misli 'moram da zapamtim šta je bilo.' Tako i ovog puta, ostavih telo da leži i sakuplja snagu za predstojeća dnevna zbivanja a ja u svom duhovnom obliku odlepršah u pravcu koji je bio rešen željom da nadjem odgovor.
Nekakvo pod zemlje za koje možda samo čuh priče,  koje ne imadoh mnogo poverenja. Sve mi je to delovalo nekako tudje, nekako neverovatno, gotovo nemoguće da se dešava... valjda zato što čista duša teško može da zamisli ili poželi tako nešto. Obično mi moje 'svetlo' bude dovoljno i zadovoljavajuće da vidim šta se dešava, isto kao što mi je uobičajeno da jezdim po zraku dok obilazim razna  mesta (slično onome kako je prikazano kretanje duha na filmu). Medjutim, te prošle noći kao da se moje svetlo istanjilo ili se nadjoh u debelom mraku. Moje društvo i ja dobismo vodiča, 'dušu' koja nas je sprovodila do takozvanog 'petog nivoa' kroz pod zemlje. Na prvom nivou nije izgledalo toliko strašno, nešto nalik osećaju kada plivaš i tek zaroniš, ali se slutilo po potonjoj tami i strahu koji je plavio sve prisutne duše šta se dešava. Prisutni su priredili novo pridošlima neku vrstu predstave u znak 'dobro došlice', kako bi ih malo pobodrili za ono što im sleduje. Saopšten im je robski položaj i da će iza toga kao u kakvom logoru biti rasporedjeni na zasluženo odredište. Nas tri duše smo bile 'prolaznici', više kao gosti koji bivaju upućeni u poredak podzemlja. Duša jedne prijateljice nije smogla snagu da ide dublje od drugog nivoa i odustala od daljeg tumaranja. Duša druge  je bila nešto spremnija za izbivanje u mrčini i podnošenje bolnih jecaja i krikova onih koji tamo borave. Trebalo je zaista opasati sebe debelom arktičkom ladnoćom da bismo podneli 'škrgut zuba, plač, jauk koji se širio nalik vibraciji koncentrično'. Čini se da sve ono što bi se na fizičkom planu opisalo kao patnja i jad je malo u poredjenju sa podzemnim smeštajem duše koja je uhvaćena od zamke senki i stavljena na muke.
Kada stigosmo do petog nivoa ugledasmo nešto kao stublište koje omogućava povratak i duše koje se spremaju za neki od viših nivoa ili vani. Uputiše nas da je moguće izaći na dva načina: napuštanjem fizičkog tela, tzv. smrću ili zasluženim pomilovanjem. Pomislih: 'Šta to treba duša da učini da bi andjeli sišli i odvukli je vani?' Tako se dovrši sno vidjenje... Nije mi se svidjalo  da nastavim sa spavanjem. Ne imadoh ni najmanje želje i volje za dalje razgledanje. Smučila mi se sopstvena radoznalost... trajno ili privremeno, pokazaće se.
To vidjenje je došlo kao odgovor na predjašnje pitanje 'zašto njemu...?'  Saznadoh da je njegova duša jedna od onih spakovanih za premeštaj u pako nivoima. Moje je bilo da prenesem deo doživljaja bez nagoveštaja predstojećeg. A svako nek misli ono što  ceni da je dobro!
 


San

Naš susret je bio  jedan od onih gde prepoznaš srodnu dušu čim je spaziš. Ne znam da li je ’stvar’samo u pogledu ili je to možda više nešto što osetiš u nedrima!? Tek naše sklopljeno prijateljstvo se razvijalo velikom brzinom... Verujem da nema potrebe saopštavati sve detalje jer pitanje da li bi se mogli svi pohraniti najednom mestu i da li je moje sećanje do te mere sabrano... Zato reših da govorim o onome što živo pamtim jer ono radi reči i bitiše...

Ne potičemo iz iste zemlje niti nam je mesto boravka bilo jedno; ona je govorila nemački a moja malenkost srpski. Povezivalo nas je poreklo naših matera,jer je njen pater arapin a moj sinsar.

Prva scena koja nas povezuje je zajednički boravak na bazenu. Bilo je letoi ona je došla u moj rodni grad da u njemu provede deo ili možda  čitav raspust. Idemo u srednju školu, s tim što pohadjam ’viši’ razred od nje. Na početku našeg druženja bio je u upotrebi engleski jezik za sporazumevanje, ali kako je odmicalo ona je sve bolje razumela srpski. Engleski nam je postao jezik pismenog sporazumevanja prilikom dopisivanja.

Čitava dva letnja raspusta provedosmo zajedno razmenjujući bogata životna iskustva, kojih je čini se bilo na pretek s obzirom na naših šesnaest godina.Ona je imala momka BeniJamina koji je takodje dete iz ’mešovitog’ braka, dok je kod mene bilo čas kiše čas sunca... Njena vernost je možda stvar za raspravu, mada meni tada to nije smetalo računajući da je mlada i da kada se uda sve će biti drugačije. Na drugoj strani, moje veze i zanimanje za neku osobu bi često bilo kratkog daha. Pravdam se time da su ’u laži kratke noge’, ali ne kažem da su te osobe koje su mi se svidele rdjave, nego da je moja sposobnost procene mogućnost za ostvarenje u paru više naličila nes posobnosti...

Da se razumemo, pre našeg susreta ozbiljnost mojih veza se svodila na poljubac i razmenu pogleda, da bi moja glad ili žedj za ljubavlju znatno naraslaza vreme našeg druženja. Sada bi se to moglo tumačiti kao da je njoj u okruženju jako nedostajalo topline (živela je blizu holanske granice); medjutim, onda kod mene nije bilo promišljaja, već puko slušanje, upijanje očima i milovanje dušom (hoću reći saosećanje i ljubav.

Zajednički izlazci sa društvom učinili su da se veza produbi i postane iskreno prijateljstvo. Devedeset četvrtog leta poduzesmo zajedničko putovanje u Herceg Novi. Sve je delovalo nekako čarobno iako kada je plaćen prevoz i boravak ostadosmo na minimalcu za hranu i provod. Nije nam to smetalo da uživamo u suncu i moru... I ona i ja smo vrlo otvorene i druželjubive osobe tako da nam je bilo zanimljivo. Ono što nam je u to vreme bilo zajedničko bile su cigarete i medjusobno osluškivanje obostranih potreba. Razlika je bila u boji puti, u telesnoj gradji i načinu našeg hoda...Recimo, upoznasmo nekog Ljubišu koji je vozio motor. Ona je bila toliko oduševljena i odmah htela da se provoza, dok je mene zadovoljilo fotografisanje kraj Ljubiše i motora. Za tim, moj hobi je bio da nosim kameru i hvatam sočne i plodonosne prizore, dok ona tu naviku nije nasledila od roditelja. Tako napravismo sliku na zadnjim vratima hotela koji je bio u blizini našeg privatnog smeštaja. Kako su ta vrata bila staklena na njima se video odraz dve devojke, plavuše i crnke. Na slici je izgledalo da je crnka desno a plavuša levo, a u istinu je bilo obrnuto.

Bilo je tu još svakojakih dogodovština tokom druženja ali izdvojili bismo ovu: duže vreme nije posećivala Srbiju, ali je iz ljubavi prema meni poslala po majci dar. To je bio miris po imenu San (eng. Sun). Jako mi se svideo, toliko da se radovah svakom udisaju vazduha koji je mirisao na njega. Stanovah na Zvezdari i držah bočicu sa mirisom u gornjem delu ormara medju garderobom. Jednoga dana kada htedoh da se poslužim odećom, bočica slete  na pod i razbi se... Ne osetih ni najmanju žalost, jer je cela soba odisala na miris koji volim.

 


Prijateljica i zvono

Jutro koje se mnogo ne razlikuje od predjasnjih ili se njoj samo takvim cinilo. Ves masina je proprala prljavstinu vesa i sada mokra odela treba poredjati na zici. A zica je pet i to zute boje... Kom peskiru dati danas prednost a kome skresati ponos da bi bilo sto manje svadje?
Toliko dugo vec obavlja taj posao uspostavljanja vesnog poredka da uglavnom ne razmislja suvise o tome, vec vise radi po unutrasnjem osecaju. Kao da joj nesto iz nutra kaze da roze i tirkiz plavi zasluzuju drugu zicu, a da njihovu skladnost nadomesta svetlo zelena majica nalik ne zreloj banani... Eto, tako je krenulo, reskom vibracijom u levom uvetu (takozvano 'pisti mi uvo') i zvonjavom telefona!
Poznato zvono, a na drugoj strani se zacu muski glas. Pomenuo je svoje ime, koje mi iz postovanja prema prijateljici necemo reci. Ona se bavi  usluznom delatnoscu, a on listajuci staru stampu naisao na njen oglas. Raspitivao se da li je i dalje vazeci i da li je moguc njihov susret u Novom 'delu' grada. Predstavio se kao ozbiljan porodican covek, a iskao koje kakav 'odnos'. Prirodna stvar je da ljudi koji god vid saradnje ostvarili imaju i odredjen odnos. Ali on je ocekivao nesto kao 'ne odredjen' odnos, sto je ona jasno odbacila kao mogucnost. Cudila se i ljudima i zivotu i nasumicnom svetskom poretku... Jedni kazu da je poredak valjan, drugi vele da je skaradan i da ostavlja trag u vidu oziljka (eng. scar). 
Molim vas, kako neko moze sebe nazvati porodicnom osobom a pri tom traziti 'van' bracni odnos, koji moze da razori porodicnu idilu? Uz to se koristi i atributom 'oz biljan' sto moze da nagovesti svu ozbiljnost strasnog stanja u kome se drustvo nalazi!
Citava ova prica otvara vrata babilonske kule koja ima jos nisku prolaza zvanih 'dveri'. Kakva to 'sreca' nagoni bice adamskog roda da se lazno predstavlja? Ili sta ga tera da prestane da bude ono sto jeste?
Kako sacuvati istinog sebe od takve 'ozbiljnosti' ili  kako ukinuti pojam 'porodican' u cilju ocuvanja izraza  'adam'?
Verovatno je da je nasu prijateljicu nos i osecaj (ne)prijatnih mirisa stitio od otvaranja predlaganog odnosa. Isto tako je verovatno da je zvuk zvona upozorio na nadolazeci vodeni talas. I boje su nekako umesale svoje prste dajuci vidne znake, komesajuci telesne sokove. Bila je spremna kada je sat vremena iza zacula nenajavljeni dolazak i zvono na ulaznim/izlaznim vratima.


«Prethodni   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Sledeći»